Mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Trường Mẫu Giáo Hồ Đắc tổ chức văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi 2019