Đại hội Chi bộ Trường Mẫu Giáo Hồ Đắc Kiện nhiệm kỳ 2020-2022

- Ngày 19/1/2020 Trường Mẫu Giáo Hồ Đắc Kiện có tổ chức Đại hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2020-2022.