Trang trí lớp học, Cô và trò trường Mẫu Giáo Hồ Đắc Kiện chuẩn bị vui xuân Kỷ Hợi 2019