Cô và trò trường Mẫu Giáo Hồ Đắc Kiện trang trí sân khấu chuẩn bị văn nghệ "Bé vui đón xuân" 2018

 

 Các cháu lớp chồi 2 tham gia tiết mục múa.